Тыркасова Екатерина. Предьямский град. Словения. Адриатика, пляжи Пирана. Шмарна Гора